Dokumenti

Pristupnica za članstvo

pdf_32 PDF Dokument: Pristupnica za članstvo
Poupunjenu i potpisanu pristupnicu molimo poslati e-mail-om, poštom ili faksom na adresu navedenu na stranici Kontakti.

 

Zahtjev za prestanak članstva

pdf_32 PDF Dokument: Zahtjev za prestanak članstva
Popunjen i potpisan zahtjev za prestanak članstva dostaviti osobno tajniku ili predsjedniku kluba ili poslati poštom na adresu navedenu na stranici Kontakti..

 

Statut kluba

pdf_32 PDF Dokument: Statut KDP “ZADAR” od 17.4.2016

KDP "ZADAR" © 2016